Rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę

Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA

 

Pełnomocnik komitetu wyborczego:

Bogusław Waksmundzki

Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego:

Krystyna Sztur

 

Lp. Data wpisu Data wpłaty Imię (Imiona) Nazwisko Miejscowość zamieszkania Kwota wpłaty Łączna kwota wpłat Dodatkowe informacje
1 30.09.2015 09.09.2015 Bogusław Waksmundzki Grywałd 10000 zł 10000 zł
2 23.10.2015 20.10.2015 Bogusław Waksmundzki Grywałd 12000 zł 22000 zł