Rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę

Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA

 

Pełnomocnik komitetu wyborczego:

Bogusław Waksmundzki

Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego:

Krystyna Sztur

 

Lp. Data wpisu Data wpłaty Imię (Imiona) Nazwisko Miejscowość zamieszkania Kwota wpłaty Łączna kwota wpłat Dodatkowe informacje
1 28.09.2018 04.09.2018 Bogusław Waksmundzki Grywałd 5000 zł 5000 zł
2 11.10.2018 11.10.2018 Bogusław Waksmundzki Grywałd 2000 zł 7000 zł