Rejestr kredytów zaciągniętych przez komitet wyborczy

Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA

 

Pełnomocnik komitetu wyborczego: Bogusław Waksmundzki

miejscowość zamieszkania: Grywałd

Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego: Krystyna Sztur

 

Lp. Data wpisu Nazwa banku udzielającego kredytu Data udzielenia kredytu Kwota (wysokość) kredytu Oprocentowanie kredytu Inne niż oprocentowanie koszty udzielenia kredytu Termin spłaty kredytu Imiona i nazwiska poręczycieli Kwota poręczenie poszczególnych poręczycieli Dodatkowe informacje