Komitet wyborczy utworzony w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

DANE KOMITETU :

KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA
ul. Krzywa 14
34- 400 Nowy Targ
Nr konta bankowego –
78 1020 3466 0000 9702 0150 3945
REGON – 384189942
NIP – 735-288-58-40

Kliknij aby zobaczyć rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę

Kliknij aby zobaczyć rejestr kredytów zaciągniętych przez komitet wyborczy